Bemöta oro hos föräldrar med barn i behov av stöd

Barn med funktionsvariationer finns på så gott som varje förskola i dag. Om föräldrarna känner oro för barnet, eller kanske just fått besked om barnets svårigheter, kan föräldrasamarbetet ställa särskilda krav på pedagogerna. Specialpedagog Yvonne Beckman ger råd om hur mötet kan ske på bästa sätt.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader