Boktips Explosiva barn

De barn som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar reagerar ofta med utmanande beteenden. I Ross W. Greenes Explosiva barn förklaras vad som ligger bakom sådana beteenden och hur föräldrar och pedagoger kan bemöta dem på ett positivt sätt, utan bestraffningar och fiendskap.