Boktips Lågaffektivt bemötande

Publicerat

Hur bemöter man utagerande beteende på ett konstruktivt och icke-konfrontativt sätt? Går det att förebygga problemskapande beteenden och ge barnet möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar? I Lågaffektivt bemötande redogör författarna för hur man kan förstå de bakomliggande orsakerna till att barn hamnar i situationer som utlöser utmanande beteende. De visar också hur man kan hantera beteendet enligt ett lågaffektivt förhållningssätt.

Metoder för att hantera barns utagerande beteenden har tidigare ofta varit att sätta hårdare gränser, och man har använt sig av olika typer av makt för att hantera svåra situationer.

På 1990-talet kunde ett nytt paradigm med fokus på mänskliga rättigheter skönjas när det lågaffektiva, icke-konfrontativa bemötandet började utvecklas i Storbritannien. I Norden är Bo Hejlskov Elvén den främste förespråkaren av lågaffektivt bemötande och även en av författarna till boken Lågaffektivt bemötande.

Ökad trygghet och meningsfull utveckling

I dag har den icke-konfrontativa pedagogiken utvecklats och blivit ännu mer effektiv när det gäller att hantera och förebygga problemskapande beteende. Bokens författare menar att många tragiska händelser hade kunnat undvikas om personal eller myndighetspersoner använt sig av ett lågaffektivt bemötande.

Detta är första gången som den lågaffektiva metoden presenteras ur flera olika perspektiv i en antologi av författare som alla är legitimerade psykologer och experter inom sina respektive områden.

Lågaffektivt bemötande är till stor hjälp för pedagoger som befinner sig kring barn med problemskapande beteende. Boken visar hur man kan arbeta utifrån ett förhållningssätt som gör att utvecklingen för många barn blir lättare, roligare och tryggare.

Författarna ger råd om hur man på bästa sätt kan hjälpa traumatiserade barn och unga och hur man genom det lågaffektiva förhållningssättet kan stötta föräldrar som av olika anledningar behöver stöd i sitt föräldraskap.

Det lågaffektiva bemötandet har vissa gemensamma drag med andra pedagogiska modeller, exempelvis den grundläggande humanistiska människosynen i Ross W. Greenes Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar.

Om författarna

Axel Chipumbu Havelius är legitimerad psykolog och arbetar vid Skånes universitetssjukhus samtidigt som han arbetar med handledning och utbildning i bland annat lågaffektivt bemötande. Axel har i flera år intresserat sig för hur det lågaffektiva bemötandet kan göra skillnad i olika verksamheter. Tidigare har han arbetat inom områden som habilitering, barn- och ungdomspsykiatri och med behandling av krigs- och tortyrskadade.

Övriga författare är alla psykologer med mångårig erfarenhet av arbete utifrån den lågaffektiva metoden.

Provläs9789144114385.jpgHär kan du läsa ett smakprov ur boken Lågaffektivt bemötande.

Om boken

Titel: Lågaffektivt bemötande

Författare: Axel Chipumbu Havelius (red.)

Antal sidor: 200

Utgiven av: Studentlitteratur 2016

Urval av bokens innehåll

  • Introduktion till lågaffektivt bemötande
  • Lågaffektivt bemötande i förhållande till förskolans miljö och små barn med problemskapande beteende
  • Traumatiserade barn och unga
  • Pedagogiskt kapital
  • Föräldrastöd
  • Handledning
  • Systematiskt arbetssätt

Boken kan beställas i bokhandeln eller via www.studentlitteratur.se.

Foto: Shutterstock.com