Boktips: Lekande rätt

Publicerat

Förskoleforum har fått en pratstund med barnrättsexperten Fanny Davidsson som är aktuell med en ny bok om barnkonventionen i förskolan. Här berättar hon om sina tankar bakom boken och bjuder på några tips och övningar ur boken.

Hur fick du idén att skriva boken? Varför var det viktigt att skriva den?

Jag hade under flera år utvecklat metodmaterial för att arbeta med barns rättigheter i förskolan samt skrivit artiklar för Förskoleforum.

När jag sökte litteratur om barnkonventionen i förskolan saknades en bok som belyste barnets rättigheter utifrån ett helhetsperspektiv på förskolan och som samtidigt gav konkreta tips om hur man kan samtala om barnets rättigheter. Både med barnen och inom personalgruppen. Här tänkte jag att jag hade något att bidra med och tillföra.

Vad har du själv lärt dig under arbetets gång?

Jag har lärt mig massor. Att skriva en bok handlar både om att själv läsa på och samtidigt utveckla nya tankar för sig själv. Barnets rättigheter är en ständig läroprocess som kräver reflektion och leder till nya insikter och ny kunskap.

För mig som tidigare har arbetat med metodutveckling i mänskliga rättigheter för vuxna och tonåringar, har arbetet med att utveckla metoder som passar de små barnen givit nya perspektiv på vad barnets rättigheter innebär i praktiken. Att utbilda de yngre barenen om deras rättigheter kräver en annan kreativitet, vilket har gett mig en fördjupad förståelse av mänskliga rättigheter.

Vilka reaktioner har boken hoppas du att den ska väcka?

Jag hoppas att boken både ska inspirera och utmana läsaren. Jag hoppas att den både ska väcka tankar som som ”Det här gör vi ju redan” och ”här arbetar vi ju faktiskt inte ur ett barnperspektiv”. Både insikterna är viktiga för att garantera barnets rättigheter i förskolan och föra barnrättsarbetet framåt.

Jag hoppas att läsaren ska känna en trygghet i att arbeta mer med barnkonventionen och tillsammans med kollegor reflektera över och granska den egna praktiken. Jag hoppas också att boken ska väcka nya tankar och ge nya perspektiv.

Vad arbetar du med just nu utöver skrivandet?

Under 2018 tar jag en paus från min föreläsningsverksamhet för att i stället arbeta som konceptutvecklare på Barnombudsmannen. Där kommer jag genom kunskapslyftet Barnrätt i praktiken stödja och utbilda myndigheter, kommuner, landsting och regioner i barnkonventionen inför att konventionen förväntas antas som nationell lag år 2020. Det ska bli spännande och utvecklande.

Vad läser du själv just nu?

Jag läser Kollektivt lärande i arbetslivet av Otto Granberg och Jon Ohlsson, och så läser jag Jag vill ju bara vara fri, en bok om Lena Nyman av Annika Persson.


Exempel ur boken

Övning: Barnets rättigheter

I den här övningen introduceras begreppet rättigheter och barnkonventionen för barnen. Barnen lär sig om sina rättigheter genom att identifiera barns behov.

Sitt i ring. För att värma upp, gör en runda med barnen där du frågar varje barn något av följande: Vad gör dig glad? När är du glad? Vad gör du när du är glad? Skicka runt ett mjukdjur eller liknande som ”pratpinne”. Det är endast barnet som håller i pratpinnen som får prata, alla andra lyssnar. Om ni har en jordglob kan det vara en fin symbol att använda.

Förklara vad barns rättigheter är genom att säga att de kommer från barns behov. Övningen består av tre rundor: en för trädets behov, en för djurets behov och en för barnets behov. Genom att börja med att undersöka trädets och djurets behov blir det tydligt för barnen vad ett behov är, till skillnad från ett begär eller önskemål.

Runda 1: trädets behov

  • Visa en bild på ett träd eller använd ett leksaksträd.
  • Prata med barnen om vad ett träd behöver för att överleva och må bra.

Runda 2: djurets behov

  • Visa en bild på ett husdjur, exempelvis en hund, eller använd ett leksaksdjur.
  • Fråga barnen vem som är ansvarig för att djuret får allt det behöver.

Runda 3: barnets behov

  • Visa en bild på ett barn eller använd en docka.
  • Prata om vad ett barn behöver för att må bra, vara glad och utvecklas.

Berätta om barnkonventionen och barns rättigheter. Använd gärna Per­nilla Stalfelts bok Alla barns rätt: En bilderbok om Barnkonventionen för att levandegöra konventionen för barnen. Beskriv att boken berättar om saker som barn behöver för att må bra och vara glada.

Barnkonventionen är en bok med regler om hur vuxna ska behandla barn. Reglerna i barnkonventionen kallas för rättigheter. En rättighet betyder att alla barn i hela världen ska få den. Till exempel har alla barn rätt att ha vuxna som tar hand om dem, att få gå till doktorn när de är sjuka, att gå till förskolan och skolan och lära sig nya saker, att säga vad de känner och tycker samt att leka och ha roligt. Alla barn har också rätt att skyddas från att bli slagna, retade och illa behandlade av andra barn eller av vuxna.

Reglerna har tagits fram i FN som är en fredsorganisation för alla världens länder. Ledarna för länderna har skrivit under och lovat att de ska göra allt de kan för att barnen i deras länder ska få sina rättigheter och ha det bra. Om ett land är fattigt och har svårt att tillgodose barnens rättigheter så ska rikare länder hjälpa till så att alla barn får mat, skola och sjukvård. Det är de vuxna som ska se till att barnen får det som de har rätt till. Det är också viktigt att alla barn känner till sina rättigheter så att de kan säga till om de eller något annat barn behandlas fel.

Öppet hus för barnets rättigheter

För att främja samtal om barns rättigheter mellan barnen och deras vårdnadshavare kan det vara värdefullt att genomföra gemensamma aktiviteter med barn och föräldrar.

Som en del i programmet för t.ex. ett ”öppet hus” med tema barnets rättigheter kan ni med fördel genomföra övningen Barnets rättigheter med barn- och föräldragrupperna separat, eller som en gemensam övning med barn och vuxna tillsammans.

Lycka till med ert arbete!

 

Om boken

lekande_200.jpg

Titel: Lekande rätt. En förskola för barnens rättigheter

Av: Fanny Davidsson

Antal sidor: 232

Utgiven av: Studentlitteratur 2018 

Om författaren: Fanny Davidsson är utbildare och metodutvecklare med en fil.kand. i mänskliga rättigheter samt en fil.kand. i socialt arbete. Hon utbildar förskolebarn och pedagoger i barnets rättigheter och i barnkonventionen och har stor erfarenhet av att arbeta med interaktiva och lekfulla metoder inom både offentlig och ideell verksamhet i Sverige och internationellt.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.