Boktips: Ny i förskolan

Publicerat

Många förskolor behöver stöd och kunskap i det integrationsskapande arbetet. Här berättar Maria Letzén om tankarna bakom boken Ny i förskolan – med ett interkulturellt förhållningssätt.

Hur fick du idén att skriva boken?

letzen_220.jpgDet började med att jag deltog i en EQ-handledarutbildning för Maria-Pia Gottberg (se bl.a. artikeln Medkänslans pedagogik). Då insåg jag att det främjande förhållningssättet och en förskoleverksamhet som är baserad på barns känslor och de sociala koderna är något som passar alla.

Eftersom jag har handlett pedagoger och hållit i workshops med en interkulturell vinkling, blev jag kontaktad av Studentlitteratur med en förfrågan om jag ville föreläsa i ämnet. När jag sedan fick frågan om jag även ville skriva en bok i ämnet sa jag ja på stående fot.

Varför var det viktigt att skriva den?

Intresset för att skriva boken växte när jag började arbeta i ett mångkulturellt område, och fick en känsla av att all min erfarenhet skulle kunna komma till nytta. Många som arbetar inom förskolan i dag behöver kunskap om interkulturellt förhållningssätt. Det jag vill med boken är inte minst att nå ut till dem som saknar utbildning eller har en äldre utbildning där det interkulturella perspektivet inte fanns med.

Från början var min tanke att boken skulle heta Interkulturellt förhållningssätt – med känsla för alla barn, men eftersom den främst handlar om nya barn, det vill säga inflyttade på något sätt, blev titeln Ny i förskolan – med ett interkulturellt förhållningssätt. Men bokens innehåll och budskap kan användas i verksamheten med alla barn, oavsett varifrån de kommer.

Vad har du själv lärt dig under arbetets gång?

Jag har lärt mig oerhört mycket, inte minst om mig själv. Jag har än en gång lärt mig att jag både kan och vågar skriva trots min ordblindhet (som det hette på min tid). De första gångerna jag övervann denna rädsla var när jag studerade vid högskola och universitet och skrev uppsatser och rapporter. Jag har troligen en lättare form av dyslexi. Jag har inga problem med att läsa men däremot med skrivandet.

Jag har också lärt mig mycket via den stora mängd facklitteratur som jag läst i samband med skrivandet, böcker som berört samma eller snarlika ämnen som mitt. Det var svårt att hitta böcker som tog upp just förskolans verksamhet, men nu har jag sett att det kommit ut fler böcker än min inom området.

Vilka reaktioner har boken väckt/hoppas du att den ska väcka?

Många som vet vad boken handlar om, liksom de två som har skrivit förorden, har sagt att det är en bok som behövs i dagens samhälle och förskoleverksamhet. Jag har också fått höra att den är lätt att ta till sig och omsätta i praktiken. Jag hoppas att många kan känna igen sig i boken och använda den som en metodbok.

Du håller också en utbildning med samma namn som boken. Berätta lite om den!

Det är egentligen två utbildningar. Den längre föreläsningen på ca tre timmar tar upp samma områden som boken, och ger tips och möjlighet till reflektion över hur interkulturell undervisning kan bedrivas i förskolan. Den kortare föreläsningen vänder sig till förskolor som inte har så mycket erfarenhet av mångkulturellt arbete, men även till förskolor som upplever att de har svårt att nå ut till vårdnadshavare och barn, oavsett varifrån familjerna kommer.

Vad läser du själv just nu?

Just nu läser jag allt som har med neurovetenskap att göra, främst det som handlar om barns hjärna. Tänk att få kunskap om hur jag kan hjälpa barn att använda mer av sin hjärnas plasticitet för att nå ett högre lärande. För närvarande läser jag ”Bemötandekoden” samtidigt som jag läser om barns reflexer kopplat till utveckling och lärande. Dessutom läser jag alltid något om barns beteende och då gärna kopplat till känslor och samspel, just nu är det ”Utmanande beteenden i förskolan”.

Kanske kan det bli en ny bok och föreläsning framöver, med fokus på barns lärande kopplat till hjärnans förmågor.

Om boken

ny_forskolan_omslag_150.jpg

I boken får du följa Hanah, ett barn på fyra år, som nyligen kommit till Sverige och går på förskolan Gladan. Inslagen med Hanah varvas med teori och förslag på hur en verksamhet med interkulturell inriktning kan se ut. Boken ger rikligt med praktiska tips och fallbeskrivningar att reflektera över, och innehållet kopplas genomgående till förskolans läroplan.

Titel: Ny i förskolan – med ett interkulturellt förhållningssätt
Av: Maria Letzén
Antal sidor: 141
Utgiven av: Studentlitteratur 2017 

Om författaren: Maria Letzén är förskollärare med rektorsutbildning samt certifierad EQ-handledare. Hon har också studerat språk och matematik för pedagogiska ledare och handledningsmetodik för förskola och skola. Hon är verksam som pedagogisk lagledare i ett mångkulturellt område, samt som föreläsare och handledare.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.