Boktips: Pedagogens tysta kunskap

Publicerat
Granskat

RUS är en observationsmodell som utgår från barnens trygghet i förskolan. I sin nya bok ”Pedagogens tysta kunskap” presenterar Tuula Torro och Camilla Lindgren metoder för hur pedagoger utifrån RUS kan arbeta för att skapa en trygg förskola.

Tuula Torros och Camilla Lindgrens bok Pedagogens tysta kunskap är skriven utifrån frågor och diskussioner som har uppstått i samband med deras föreläsningar kring RUS-modellen. De har båda lång erfarenhet av förskolan. Utöver att de skrivit många artiklar här på Förskoleforum har de tillsammans också skrivit boken "Barns väg till trygghet – steg för steg i förskolan" och har föreläst runt om i Sverige. De driver nu tillsammans Verbala Stigar förskolor i Årsta.

Observationsmodellen RUS – relationsutvecklingsschemat – utgår från barnens trygghet i förskolan. Enligt Torro och Lindgren uppstår trygghet i relationer och kommunikation och det är fyra områden som är förutsättningar för att barn ska kunna känna sig trygga på förskolan: ”Relationen till pedagogerna”, ”Trygg i miljön”, ”Relationen till andra barn” och ”Benämna världen”.

Författarna skriver att

"Ju tryggare barn är med varandra, desto mer vågar de utforska och ta del av förskolans verksamhet. För att rutinerna ska ge förutsättningar för trygghet krävs det närvarande pedagoger. Trygghet är inget som uppstår av sig självt, utan pedagogerna måste aktivt skapa de rätta förutsättningarna (…).”

I Pedagogens tysta budskap får läsaren följa pedagogernas arbete på den fiktiva förskolan Kullerbyttan. Torro och Lindgren ger tydliga exempel på hur pedagogerna bemöter barn, föräldrar och kollegor samt hur arbetet kan kopplas till förskolans styrdokument. Exemplen beskriver typiska utmaningar som pedagoger möter dagligen i förskolans verksamhet.

”För en erfaren pedagog erbjuder RUS många tillfällen till igenkännande av situationer och dilemman som kan uppstå under dagen. Det är just det som är styrkan med RUS. I boken sätter vi ord på många vardagliga händelser och lyfter det lärande som hela tiden sker i förskolans verksamhet”, skriver Tuula Torro och Camilla Lindgren.

Enligt Torro och Lindgren är observationer och ständiga samtal i arbetslaget viktiga och ökar förutsättningarna för att en samsyn utvecklas, något som är viktigt för att förskolan ska leva upp till sitt uppdrag. Som stöd för pedagogernas reflekterande kring sin yrkesroll och verksamhet finns i slutet av varje kapitel diskussionsfrågor.

Med sin bok vill författarna stimulera pedagogerna till reflektioner och samtal kring det egna förhållningssättet, förskolans uppdrag och val av metoder för att skapa en likvärdig förskola. De skriver:

”Med denna bok går vi från att beskriva en modell till att ge metoder för hur pedagogerna ska arbeta för att skapa en trygg förskola för alla barn. Efter vår första bok har arbetet med likabehandling blivit lagstadgat i förskolans värld, och i vår nya bok ger vi exempel på hur detta arbete kan bedrivas på förskolan med stöd av RUS.”

Boken vänder sig framförallt till verksamma vid förskolan men även till studenter på olika nivåer.

Om bokenTitel: Pedagogens tysta kunskappedagogens_omslag_02_150.jpg
Av: Tuula Torro och Camilla Lindgren
Antal sidor: 145
Utgiven av: Studentlitteratur 2017

Om författarna: Camilla Lindgren och Tuula Torro är verksamma förskollärare, författare och föreläsare. De driver tillsammans en förskola som bygger på den metod som beskrivs i den här boken.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.