Det är skillnad på pojkar och flickor – eller?

Hur kan förskolan motverka traditionella könsroller? Är det genom att bemöta alla barn lika? Eller är det tvärtom genom att bemöta barnen olika? Christian Eidevald tar sig an ämnet med utgångspunkt i aktuell forskning och personliga erfarenheter.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader