Diabetes – en introduktion

I Sverige insjuknar 700–800 barn i diabetes varje år, och siffran ökar stadigt. Det är av stor betydelse att förskolepersonal som möter dessa barn kan känna igen symtom på lågt respektive högt blodsocker och vet hur man ska hantera situationen.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader