Diabetes – vad gör man i förskolan?

Diabetes – vad gör man i förskolan?

Blodsockerfall kan vara förenat med livsfara för det diabetessjuka barnet. Hur ska man handla i en krissituation? Hur kan man förebygga att det inträffar? Anna Claesson Ahlin har satt samman en rad handfasta rekommendationer för förskolans personal.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader