Dokumentation enligt de nya riktlinjerna

I och med den nya skollagen och den reviderade läroplanen har det blivit mer att förhålla sig till när det gäller planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten i förskolan. Mikael Hellstadius klargör och förtydligar innebörden i de nya riktlinjerna.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader