En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen del 2: Yttre faktorer

Små barn behöver trygga, kunniga och engagerade vuxna, men de behöver också en god fysisk lärmiljö. Outtröttligt håller de små barnen igång – de kryper, går, springer och hoppar. Detta kräver en miljö där det finns gott om utrymme för rörelse.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader