En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen del 3: Kommunikation och värderingar

Att kommunicera med de minsta barnen och förstå vad de uttrycker, ofta utan ord, kräver kompetens. I denna sista del i serien sammanfattar Ann Greve sina reflektioner och rekommendationer om de yngsta barnens lärmiljö.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader