Föräldrars rätt till inflytande i förskolan

Förskolans läroplan ger föräldrar möjlighet till ett reellt inflytande över verksamheten. Här ges några exempel på hur föräldrar väljer att utöva detta inflytande, och hur detta kan uppfattas av förskolans personal.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader