Forskarskola ger goda villkor för förskollärare

Forskarskola ger goda villkor för förskollärare

80 miljoner kronor anslås under 2011–2014 till nya forskarskolor, vilket ger 200 lärare och förskollärare möjlighet att gå en forskarutbildning med licentiatexamen som mål.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader