Förskolechefens ansvar och befogenheter enligt skollagen – del 1

Förskolechefens ansvar och befogenheter enligt den nya skollagen – del 1

I två artiklar redogör Mikael Hellstadius för förskolechefens ansvar enligt den nya skollagen. En viktig förändring är att ledningsansvaret för verksamheten regleras på samma sätt som för skolan, eftersom förskolan numera betraktas som en skolform.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader