Förskoleklassen och leken

Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk med en mycket tydligare läroplan. Vilka konsekvenser får detta för det pedagogiska arbetet då det gäller barnens lek? Leif Strandberg (leg. psykolog) ger svar på oklarheter kring de nya skrivningarna.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader