Förskoleklassens skolplikt

Höstterminen 2018 stod förskoleklassen inför stora förändringar, och det väckte olika frågor bland lärarna. Vad innebär det i praktiken då förskoleklassen från att ha varit frivillig blir obligatorisk? Vilket ansvar medför det för föräldrarna? Vilket ansvar medför det för lärarna?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader