Förskollärarens ledarskap del 1 – undervisning

Förskollärare och barnskötare har olika roller men behöver hjälpas åt för att erbjuda alla barn en god undervisning. Här delar Bim Riddersporre med sig av några tankar om didaktisk planering i arbetslaget, och tittar närmare på ansvaret för planering, genomförande och uppföljning av undervisning.