Förutsättningar för barns skapande av lek

Tre faktorer är viktiga för att stimulera barnens lek: ett engagerande innehåll, en kreativ miljö och lärarens attityder.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader