Från fokus på stereotypa könsroller till fokus på olikheter

Från fokus på stereotypa könsroller till fokus på olikheter

Vad vill vi att barn ska få med sig från förskolan? Är det samma saker för flickor respektive pojkar, eller är det olika saker för olika individer? Dessa och andra frågor ställer Christian Eidevald i den här artikeln om genus i förskolan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader