Från förskola till förskoleklass – Del 1. Anpassning och separation

I barns övergång från förskola till förskoleklass möter barnen mycket som är nytt; nya kompisar, nya lärare, nya undervisningsmetoder och nya miljöer. Detta ställer krav på barnens flexibilitet och anpassning. Samtidigt är övergången också en separationsprocess, vilket riskerar att glömmas bort.