Från förskola till särskola

Vad väntar barn med utvecklingsstörning i den pedagogiska övergången från förskola till särskola? Hur ser samarbetet ut mellan förskola, särskola och familjen? Dessa frågor ligger till grund för det nystartade projektet ”Förståelse av barns lärande vägar från förskola till särskola barn med utvecklingsstörning”.