Fruktbara frågeställningar och magiska delningstal

Kan beslutet att ta bort riktlinjen om 15 barn per grupp vara ett hasardspel? Leif Strandberg resonerar om barngruppens storlek.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader