Genus och utomhuspedagogik del 2: Praktiska exempel

Docent Eva Änggård ger autentiska exempel på förskolebarns olika lekar utomhus och visar hur dessa kan tolkas ur ett genusperspektiv. Superhjältelek, familjelek, djurlekar och fysiska lekar analyseras och kommenteras.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader