Genus och utomhuspedagogik del 3: Könsstereotypa och jämställda lekar

Vilken typ av lekar bjuder in till gränsöverskridande roller, och vilka är mer könsstereotypa? Och hur jämställda är utomhuslekar i detta avseende? Eva Änggård ger exempel och sammanfattar sina resultat.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader