Grupprelationer i barngruppen

Att skapa ett klimat där den fria leken får ett generöst utrymme att utvecklas utan att störas av negativa samspelsmönster kräver kontinuerligt arbete. Gemenskap, gruppdynamik, vänskap och social kontext är faktorer som påverkar den fria leken och begrepp som förklaras i denna artikel.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader