Helhetstänkande ger kraft åt kompetensutvecklingen

Publicerat

Det är vanligt att pedagogerna får gå på en föreläsning med någon kunnig författare eller föreläsare. Men sedan då? Hur tar man med sig detta in i det pedagogiska arbetet i vardagen? Detta finns det ett genomtänkt koncept för nu.

Många av Förskoleforums författare föreläser också inom sina kunskapsområden. Det skapar stora möjligheter att kombinera Förskoleforums artiklar med föreläsningar. Resultatet är ett helhetstänk där föreläsningen och artiklarna tillsammans kan bli en mer bestående kompetensutveckling än delarna var för sig.

Konceptet, som Studentlitteraturs avdelning för kompetensutveckling tagit fram, går i korthet ut på att förskolorna förbereder sig inför föreläsningen med hjälp av material från Förskoleforum. Efter föreläsningen fortsätter sedan kompetensutvecklingen med diskussioner och uppföljande arbete.

elvira_annmari_400.jpg
Föreläsaren Elvira Ashby och språkpedagogen Ann-Mari Holmström.
Förskoleforum har intervjuat Ann-Mari Holmström i Olofström. Hon är språkpedagog för förskolorna i Olofström och engagerad i det språkutvecklande arbetet på förskolorna. 

– Det hela började med att jag hittade logopeden Elvira Ashbys artiklar på Förskoleforum. Jag valde sedan henne som föreläsare eftersom hennes artikelserie om att stimulera barns språkutveckling är mycket bra och lätt att ta till sig med mycket tips och inspiration. Jag har också märkt att TAKK är lite svårt för pedagogerna att komma igång med och Elvira brinner även för detta, förklarar hon.

– Det har varit jättebra att kunna bolla idéer med förlaget om denna typ av kompetensutveckling, och jag har fått mycket hjälp med upplägget inför studiedagen, fortsätter Ann-Mari.

Givande studiedag

På studiedagen med Elvira kom det sammanlagt 130 pedagoger. Då hade allesammans först läst två av Elviras artiklar på Förskoleforum. Deltagarna fick också i uppgift att fundera på några frågor tillsammans i sina arbetslag. 

Utöver detta hade de fått förslag på olika strategier att använda i arbetet i barngrupperna, och möjlighet att pröva dessa före föreläsningsdagen. Allt detta för att alla skulle ha en förförståelse och lättare kunna ta till sig det som Elvira berättade om på föreläsningen.

Efter en intressant förmiddag tillsammans med Elvira, blev det livliga diskussioner på eftermiddagen. Arbetslagen fick tid att svara på några frågor kring föreläsningen och fundera över hur de ville gå vidare med det språkutvecklande arbetet i sin egen barngrupp. 

– Alla uppskattade att man fick diskutera på eftermiddagen. Förut har vi bara haft enstaka föreläsningar och sedan har alla gått hem och i princip glömt den. Nu kunde alla ta till sig det viktiga som sades, förklarar Ann-Mari.

Elviras bok Språkstimulera mera! Att stötta barns språkutveckling (Studentlitteratur, 2019), finns numera på alla avdelningar:

 – Ja, det är viktigt att ha den nära. I utvärderingarna efter föreläsningen var alla mycket positiva och tyckte att det var ett bra upplägg med det förberedande arbetet och möjligheten till reflektion efter föreläsningen. 

I utvärderingen skrev många att de kände igen mycket, och att det blev en bra bekräftelse på att man gör rätt. För nya pedagoger blev det en aha-upplevelse.

Blir något bestående

Förskolepersonalen har tagit till sig många tips och idéer som man genast kommer att använda i sitt arbete: 

– De blev inspirerade att arbeta mer med TAKK, mycket för att Elvira tog bort pressen att allt måste vara rätt och riktigt kring TAKK, säger Ann-Mari.

– Blir det fel är det en gest i stället och det är också bra!

Elvira Ashby tycker det är väldigt stimulerande att få komma ut till verksamheterna runt om i landet på det här sättet.

– Javisst, för både som föreläsare och författare vill jag ju ge något bestående, inspiration och verktyg som tillför något i vardagen. Det här sättet att arbeta tror jag mycket på.

– Om förskolepersonalen får tid på det här sättet både före och efter – genom läsning och diskussioner – så blir min föreläsning och artiklarna så mycket mer än bara de enskilda delarna. Det blir en viktig helhet, säger hon.

Ny föreläsning på gång

För Ann-Mari Holmström kommer detta sätt att arbeta att fortsätta. Snart kommer barnbibliotekarien Maria Heimer med en föreläsning om den betydelsefulla högläsningen. ”Högläsning i förskolan – lägg grunden för barns språkutveckling”, är namnet på den.

Det blir samma upplägg, men även en extra föreläsning på kvällen för föräldrar, på det extraöppna biblioteket. Den har namnet ”Läs för ditt barn – den betydelsefulla högläsningen i hemmet!” Vid detta tillfälle kommer även bibliotekspersonalen att vara på plats i biblioteket i Olofström, så att föräldrarna kan låna böcker.  

– Kommer det att komma 10 eller 100 föräldrar till kvällsföreläsningen? Det vet vi inte än, men jag tror på ca 50 personer, avslutar Ann-Mari Holmström engagerat.

Stimulera barns språkutveckling

serie_250.jpgFör dig som är medlem på Förskoleforum finns hela Elvira Ashbys artikelserie Stimulera barns språkutveckling att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Serien består av åtta delar och varje del avslutas med diskussions- och reflektionsfrågor.

 

 

 

Kombinera Förskoleforum och utbildning

Är du nyfiken på möjligheterna att kombinera Förskoleforum med föreläsningar? Ta då kontakt med någon av oss.

sl_leif_lundgren_webb.jpgLeif Lundgren
Utbildningsrådgivare
046-31 23 23
leif.lundgren@studentlitteratur.se

 

 

sl_anton_stifors__webb.jpgAnton Stifors
Utbildningsrådgivare
046-31 23 69
anton.stifors@studentlitteratur.se