Kommunikation och lekaktiviteter för barn med autism

Hur får man meningsfulla aktiviteter och fungerande kommunikation med barn med autismspektrumtillstånd? Här fokuserar Ulrika Aspeflo på lekaktiviteter och belyser sambandet mellan kommunikation, språk och olika typer av aktiviteter.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader