Läroplan för förskolan, Lpfö, reviderad 2016

Publicerat

Under sommaren 2016 har läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan reviderats. Här hittar du den senaste versionen.

Här kan du ladda ner Läroplan för förskolan, Lpfö 98, den reviderade versionen från 2010 som uppdaterades 2016.

Häng upp en kopia i hallen för föräldrarna att bläddra i eller låna hem. Dela ut till alla anställda – såväl pedagogisk personal som övriga anställda! Det är viktigt för alla inblandade att känna till syftet och målet med verksamheten.

Spara den på datorns skrivbord så har du alltid tillgång till den. Eller läs den här på Förskoleforum.


Ladda ned Läroplan för förskolan (2016)