Läroplanen på engelska

Publicerat
Granskat

Förskolans läroplan (reviderad 2010) finns även i en version på engelska. Här kan du hämta den.

Skolverket har låtit översätta Lpfö 98 (reviderad 2010) till engelska. ”Curriculum for the Preschool” kallas den engelska versionen. Översättningen gjordes 2011, så de mindre justeringar som gjordes 2016 finns alltså inte med i översättningen.

Den engelskspråkiga versionen av läroplanen kan vara användbar t.ex. om man förskolan har personal med annat modersmål än svenska, eller om ni vill diskutera läroplanen med föräldrar som ännu inte kan så bra svenska.

Här kan du ladda ned och skriva ut den så att den vid behov finns tillgänglig på förskolan.