Lek och utforskande i förskolans matematiklyft

Matematiklyftet i förskolan är en del av en större satsning på fortbildning i matematikdidaktik. Fortbildningen är verksamhetsnära och sker genom kollegialt lärande. Som stöd för arbetet finns en webbaserad lärportal.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader