Leken som rum för bearbetning

Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetar sådant som vi vuxna kan vara rädda att tala med dem om: födelse, skuld, ondska, lidande och död. Det är ett nödvändigt och livsviktigt rum.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader