Lekens viktiga betydelse i samlingen

Lekens viktiga betydelse i samlingen

När samlingen integrerar lek och lärande i stället för att skilja dem åt öppnas nya möjligheter till lustfyllt lärande. Agneta Simeonsdotter Svensson, som 2009 doktorerade på en avhandling om samlingen i förskoleklass, redogör här för sina resultat och slutsatser.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader