Likheter och skillnader mellan Montessori och Reggio Emilia

Likheter och skillnader mellan Montessori och Reggio Emilia

Maria Montessoris pedagogik är en av flera inspirationskällor till den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia. Men hur är det med övriga likheter? Här möts två förskolechefer, en från Montessori och en från Reggio Emilia, för att fundera över tänkandet kring miljö, material och barnsyn i respektive inriktning.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader