Litteraturen som inspiratör och kunskapsutvecklare

Forskningen visar att tidiga textmöten och tidig läsning sätter spår inte bara i den fortsatta litteratur- och språkutvecklingen, utan även i kunskapsutvecklingen i stort. Hur kan förskolan arbeta för att väcka läslust och utnyttja litteraturen som kunskapskälla? Om det handlar boken Litteraturläsning i förskolan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader