Malous inspirationsväska – läs- och skrivutveckling

Här får du tips om bra böcker som beskriver barns tidiga läs- och skrivutveckling och visar hur man kan stimulera intresset i förskola och förskoleklass. Några böcker i den här bokväskan riktar sig också direkt till barnen.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader