Måltiden – rutin eller lärandesituation?

Det finns goda förutsättningar att koppla måltidens många dimensioner till läroplanens mål, men långt ifrån alla förskolor gör det i praktiken. Vad beror det på att måltidens pedagogiska kapacitet inte tas tillvara? Hur skapar man en måltidssituation som främjar gemenskap och lärande?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader