Män i förskolan: för barnens eller de vuxnas skull?

Män i förskolan – för barnens eller de vuxnas skull?

Vad innebär den låga andelen män i förskolan? Vilka krav och förväntningar möter män när de börjar arbeta i förskolan? Förväntas de tillföra ”manliga” värden och ta hand om snicken och bollekarna, eller ska alla i personalen göra samma saker, oavsett kön?

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader