Martina Lundström – inspiratör i förskolans värld

Publicerat

Martina Lundström är pedagogista och arbetar med verksamhetsutveckling inom förskolan i hela Sverige. Här får vi bland annat ta del av hennes tankar om förskolans reviderade läroplan och vilka utmaningar hon ser för förskolan framöver.

Med nyfikenheten som drivkraft

Martina Lundström har arbetat inom förskolan hela sitt yrkesliv, och redan under utbildningstiden upptäckte hon att hon var intresserad av kritiskt tänkande och att våga ifrågasätta sin egen praktik. När hon studerade till förskollärare hade utbildningen ett problembaserat upplägg, något som hon tog till sig och sedan hade med sig ut i förskolan när hon började jobba.

– Många kollegor tyckte nog ofta att jag var ganska påfrestande. Jag ifrågasatte, och inte bara min egen avdelning utan även andra arbetslags arbetssätt. En del tycker kanske att jag har höga krav men då har jag också höga krav på mig själv och det handlar ju om att jag vill att vi ska leverera en bra verksamhet för barnen, säger Martina Lundström.

Martina Lundström har alltid arbetat deltid för att också ha möjlighet att studera. När Piteå skulle utbilda pedagogistor blev hon en av dem som gick utbildningen, och det var därefter som hon började handleda arbetslag.

Utöver pedagogistauppdraget har hon bland annat undervisat vid Luleå tekniska universitet och varit med och implementerat den reviderade läroplanen som kom 2010. Martina Lundström driver också en blogg som heter Mötesplats för lärande.

– Jag började blogga ganska tidigt men hade inte så många följare. Sedan skaffade jag Twitter och en dag så rasslade det till i min telefon och då var det flera kollegor som hade taggat mig där. De tyckte att jag skulle skriva ett inlägg i en diskussion så jag gjorde det och efter det så har det bara rusat på, berättar Martina Lundström.

Det är sällan är hon själv som sökt sig till olika sammanhang utan snarare har det öppnats dörrar för henne på olika sätt.

– Då har jag varit alldeles för nyfiken för att inte våga. Det är nyfikenheten som hela tiden drivit mig framåt. Nyfikenhet och viljan att göra skillnad för så många barn som möjligt, säger hon.

Processledare i Åre och kursledare i Göteborg

I dag arbetar Martina Lundström som verksamhetsutvecklare i hela Sverige och just nu är hon involverad i flera olika sammanhang. Bland annat är hon anlitad som processledare av Åre kommun som har ambitionen att skapa en likvärdig förskola. Där handlar det om att ta fram en pedagogisk helhetsidé, berättar Martina Lundström. Det är en process som är precis i startgroparna och därför handlar mycket om att kartlägga och synliggöra vilka visioner man har och vilken förskola man vill skapa.

Martina Lundström har även startat fördjupningskurser för pedagogistor och förskoleutvecklare eftersom hon såg att det ofta inte finns någonstans att hämta inspiration för dem som jobbar med den typen av uppdrag.

– Tanken med fördjupningskurserna är att ha fokus på yrkesrollen. Att vara förskoleutvecklare eller pedagogista är ett hantverk, man förfinar hela tiden sina metoder och hittar nya sätt att möta pedagoger.

Undervisning och värdegrundsarbete går hand i hand

moblera_350.jpg
Man behöver möblera om lika ofta i sitt eget huvud som man möblerar om bland miljö och material, menar Martina Lundström. Bild från Förskolan Västanvinden.
Under 2018 har förskolans läroplan reviderats igen, och det har varit många diskussioner om innehåll och formuleringar under arbetets gång.

Martina Lundström har valt att hålla sig lite vid sidan av debatten. Hon har skrivit ett blogginlägg om revideringen av läroplanen men har för övrigt intagit en mer bevakande position för att följa debatten.

Hon kan dock se att flera känner oro för att undervisningen, med mer fokus på bedömning av barnen, ska ta allt för stor plats i förskolans verksamhet och därmed lämna mindre utrymme för värdegrundsarbetet. Men Martina Lundström själv känner inte så stor oro inför detta utan menar att vi måste skapa en undervisningspraktik som värnar både kunskaper och värden.

– Jag ser det som att läroplanen säkerställer ett samhälle som värderar kunskaper men som också ger utrymme för att skapa nya kunskaper. Jag tolkar det inte som att barnens kunskaper nu ska mätas, utan jag tolkar det som att det är viktigt att varje barn blir lyssnat till. Det innebär att vi inte bara kan prata i svepande drag utan också måste prata om lärande och vad som blir viktigt för att lärandet ska kunna ske, säger Martina.

Hon menar att detta också sätter fokus på pedagogens roll och vikten av att reflektera kring sin egen praktik. Läroplanen behövs för att säkerställa att varje barn får det hen har rätt till men Martina Lundström anser att vi inte ska ha så bråttom med att göra rätt utan i stället tänka tillsammans så att det blir bäst för barnen.

– Man behöver möblera om i sitt eget huvud lika ofta som man möblerar om bland miljö och material, säger hon.

Förskolans utmaningar

En av de stora utmaningarna inom förskolan är enligt Martina Lundström att många av dem som arbetar där valde yrket när uppdraget såg helt annorlunda ut.

– Jag tror att vi behöver stödja dem som inte tror på vårt uppdrag att söka sig vidare till andra yrken och att vi måste våga det trots att vi har brist på pedagoger inom förskolan. Vi behöver skapa en modern syn på förskolläraryrket så att inte nya studenter som kommer ut avskräcks från förskolan, menar Martina Lundström.

Hon ser ett problem i det glapp som finns mellan lärarutbildningen och verkligheten ute i förskolan, och menar att alla lärosäten borde ta ansvar för att alla pedagoger får med sig en rik teoretisk verktygslåda.

– Lärosätena behöver ge studenterna en bredare palett av teorier och inte vara så knutna till vissa inriktningar, eftersom det inte gagnar förskollärarna när de sedan kommer ut och möter en praktik som är full av ett virrvarr av teoretiska perspektiv, säger hon.

Martinas bästa tips

Martina Lundström värnar om tiden för reflektion och hennes bästa tips är att börja varje möte med dokumentationer av det som barnen håller på med, eftersom det då blir det som man uppehåller sig vid. Det praktiska som behöver diskuteras kan man ofta avhandla ganska snabbt, menar hon.

– Det är också viktigt att vara sjysta mot varandra, att vara en sjyst kollega eftersom det visar sig att man ofta säger nej till barnen av rädsla för vad kollegorna ska tycka. I stället behöver vi vara snälla mot varandra och uppmuntra varandra att våga, betonar Martina Lundström.

Fakta
Namn: Martina Lundström
Gör: Pedagogista och verksamhetsutvecklare inom förskolan.
Ålder: 46
Bor: Roknäs utanför Piteå
Familj: Man och tre barn
Bloggar på: http://blogg.martinalundstrom.se