Mat och näring i förskoleåldern

Livsmedelsverkets senaste undersökning av barns matvanor visade att den genomsnittliga konsumtionen av frukt och grönsaker ligger på ungefär hälften av det som rekommenderas. Förskolans roll när det gäller att grundlägga goda matvanor kan knappast överskattas.