Matematik och språkutveckling

Språket har stor betydelse för barns matematiska förmåga. Det matematiska språket innehåller många ord och begrepp som barnet behöver lära sig använda. Låt barnen möta matematiken i olika vardagliga situationer: i samtalet, i leken, i temaarbetet, vid måltiden.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader