Mellanledares betydelse för professionell utveckling

Karin Rönnerman, professor i pedagogik, berättar om hur några förskollärare använde aktionsforskning i det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla den egna verksamheten. Det genererade ett ledarskap: mellanledarskap.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader