Minska smittspridningen på förskolan

Uppdatera era riskbedömningar för att minska risken att smittas av Covid-19 på jobbet. När ni hjälps åt att identifiera risksituationer kan arbetet på förskolan bli tryggare.