Montessorutbildning enligt AMI

Montessorutbildning enligt AMI

Maria Montessori Institutet erbjuder montessoriutbildningar enligt AMI:s riktlinjer. Det är ett opolitiskt, icke vinstdrivande institut i Sverige. Läs mer om det här.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader