Mottagande i förskolan – plats i annan kommun

I vilka fall har föräldrar rätt att begära förskoleplats i annan kommun än den där barnet är skrivet? Och får barn som har växelvis boende hos föräldrar i olika kommuner lov gå i två olika förskolor? I den här artikeln förklaras den så kallade närhetsprincipen och andra regler som gäller på området.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader