Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Publicerat

Här kan du hämta den nationella handlingsplanen för förskolans och skolans digitalisering.

Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket i samverkan med skolväsendet och näringslivet. Handlingsplanen syftar till att ge stöd i arbetet med att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

– Digitalisering i skolväsendet handlar bland annat om att utveckla undervisningen, arbetet med stöd och anpassningar, färdigheter i källkritik samt att effektivisera och underlätta administrationen. Många huvudmän arbetar redan framgångsrikt med detta. Det finns vilja och insikt, men ibland saknas förutsättningar för huvudmännen att nå de höga mål som regeringen satt upp för skolväsendet, säger Lena Micko, ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

I handlingsplanen ger SKL förslag på 18 konkreta initiativ och aktiviteter och vilken nationell aktör som skulle kunna ansvara för vad, så att skolväsendet samlat kan gå vidare. 

– Barn och elever behöver utveckla sin förmåga att hantera digitala verktyg; att välja och välja bort och kritiskt värdera flödet av information. Det handlar om grundläggande digital kompetens i en ny tid, säger Lena Micko i SKL:s pressmeddelande.

Hämta handlingsplanen här

Handlingsplanen kan laddas ned kostnadsfritt via SKL:s webbplats.

 

Läs mer

Webbsändning och mer information om handlingsplanen

skoldigiplan.se