Neuropsykiatri i förskolan – proaktiva insatser

Även om neuropsykiatrisk problematik främst förknippas med svårigheter hos barnet, så är det genom en lugn och trygg förskolemiljö som problemen kan förhindras och förebyggas. Förskolans insatser i form av tydlighet, stöd och stimulans är av avgörande betydelse.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader