Neuropsykiatri i förskolan – upptäckt av svårigheter

Förskolan har en viktig roll när det gäller upptäckt av neuropsykiatrisk problematik. Grunden för barnens fortsatta utveckling och lärande ska läggas i förskolan, och det innebär att man även måste försöka undanröja faktorer som hindrar eller försvårar det enskilda barnets utveckling.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader