Observationsschema – barns samarbete

Hjälper barnen varandra? Bjuder de in andra i leken, eller hålls någon utanför? Ett observationsschema hjälper dig att kartlägga det viktiga samarbetet i barngruppen.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader