Om barn och identitet

En av Förskoleforums medlemmar har hört av sig med några intressanta frågor till psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg. Vad är egentligen identitet? Och bör barn ”träna” på situationer de inte behärskar? Om ett barn har svårt att stå i led eller sitta stilla, ska barnet då utsättas för det mer? Läs Leif Strandbergs svar här.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader